Elebet Oy on pitkän ja monivaiheisen historiansa aikana kokenut kaikenlaista, mutta osaavan henkilökuntansa toimesta tehdas porhaltaa läpi myrskyjen ja valmistaa elementtejä laadukkaasti ja nopeallakin aikataululla suunnitelmien ollessa valmiina.

Elementtityö Oy perusti Pomarkkuun elementtitehtaan vuonna 1974. Elementtityö Oy oli tamperelaisen Nopan rakennusliikkeen sisaryhtiö, joka perustettiin vuonna 1969. Elementtitehtaan tarve syntyi, kun 70-luvun alussa asuntotuotanto alkoi voimakkaasti kasvaa ja silloiset elementit ostettiin ”Nopan” tehtaalta Tampereen Elementti Oy:ltä.

Tehdas valmisti aluksi elementtejä ainoastaan asuntorakentamiseen. Tuolloin julkisivupintoina olivat pääsääntöisesti harjatut betoni- ja tiilipinnat. Aika pian yleistyivät sileävalut, pesubetoni ja rasterikivet. Pesubetonin raaka-aineina olivat luonnonsora ja kalkkikivirouhe.

Tehtaan perustuotannossa olivat kantavat väliseinät, massiivilaatat ja parvekkeet. Pomarkun tehtaan erikoisuutena olivat heti alusta alkaen betoniset hormielementit ja kevyet betoniset väliseinät. Tuolloin tehdas valmisti elementtejä vain omien yritysten tarpeisiin.

Kahdeksankymmentäluvulla tehdas kaupallistettiin ja tehtaalle perustettiin aputoiminimi Pomar-Elementti Oy. Markkinointi suunnattiin pääkaupunkiseudulle johtaviin rakennusliikkeisiin ja kauppaa alkoi syntyä voimakkaaseen tahtiin. Samaan aikaan elementtien laatutaso ja pintamateriaalit monipuolistuivat. Jo tuohon aikaan, Pomarkun tehdas tuli tunnetuksi mittatarkoista elementeistään ja laadustaan.

Tehdas yhtiöitettiin 90-luvun alussa omaksi yhtiöksi. Rakennusalan laman koetellessa koko Suomea 90-luvun alussa, Pomarkun tehdas ajautui emoyhtiöidensä vanavedessä konkurssiin. Tehdasta hoiti konkurssipesä n. kolme vuotta vuokralaisensa avulla ja RI Pentti Järvenranta osti tehtaan takaisin omistukseensa konkurssipesältä vuonna 1997. Elebet Oy, joka perustettiin toiminimenä jo vuonna 1992 tarkoituksena perustaa toinen elementtitehdas lähelle pääkaupunkiseutua, aloitti toimintansa elementtitehtaana vuonna 1998 Pomarkussa. Tehtaan perustaja ja eri yhtiöiden omistaja on alusta asti ollut teollisuusneuvos RI Pentti Järvenranta.

Pomarkun tehtaan oma tuotanto monipuolistui kysynnän mukaan alkuvuosiensa jälkeen. Esimerkkeinä uusista tuoteryhmistä, joita 80–90-luvulla alettiin valmistaa, voisi mainita: ”Topi”-alikulkusillat, broilerikasvattamot, tukimuurit, elementtimuuntajat, teollisuuselementit eri pintavaihtoehdoin, esijännittämättömät runkoelementit sekä autopaikoitustilojen elementit.

Nykyisin elementtituotanto on suunnittelultaan ja pinnoiltaan hyvinkin vaativaa ja tarkoin säädeltyä. Valmistamme asiakkaillemme erilaisia elementtejä; kokotoimituksia asuinkerrostaloihin sekä toimitilapuolen suurimpia elementtejä, näin pääsemme näyttämään tuotannon monipuolisuuden kirjon täysivaltaisesti (pois lukien jännitetyt rakenteet ja ontelolaatat) sekä toimitusvarmuutemme.

Nykyisen nuorekkaan johdon toimesta tehtaan tuotanto on monipuolistunut entisestään ja toimimme intohimoisesti uusien haasteiden edessä. Monipuoliset ja haasteellisetkin pintavaihtoehdot ovat ”lähellä sydäntämme” ja haluamme luoda uutta asiakkaidemme kanssa yhteistyössä. Vaikka tehtaalla on pitkä historia takanaan, emme ole jääneet ajan virtaan, vaan jokaisen kohteen kohdalla sitoudumme valmisteilla olevaan kohteeseen ja kuljemme mukana alusta kohteen valmistumiseen saakka.